Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków ROTH MICRO -STEP nie wymagające obligatoryjnego zastosowania drenażu rozsączającego.


Trzy wielkości: do 4,6,8 mieszkańców

Proces pełnego biologicznego oczyszczania odbywa się wyłącznie wewnątrz zbiorników

Dzięki swej konstrukcji oczyszczalnia nie wymaga przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków gruntowych, jak w przypadku, gdy doczyszczanie ścieków odbywa się w systemie drenażowym.

Ścieki oczyszczone za pomocą oczyszczalni ROTH MICRO-STEP mogą być odprowadzone do rzek, potoków lub innych cieków wodnych. Można je również wykorzystać wtórnie, np. do podlewania ogrodu.

Wysoką jakość oczyszczalni ROTH MICRO- STEP potwierdza Instytut Ochrony Środowiska

Zalety:

zbiorniki są wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD, są całkowicie szczelne i w 100% podlegają recyklingowi

starannie opracowana technologia oczyszczania znacznie ogranicza nakłady na okresowe przeglądy i konserwacje

dodawanie środków biologicznych ułatwia i przyspiesza neutralizację zanieczyszczeń

oczyszczalnia wytwarza niewielkie ilości osadów ściekowych

zajmuje niewielką powierzchnię i nie wymaga obligatoryjnego zastosowania drenażu rozsączającego

praca układu jest sterowana automatycznie za pomocą urządzenia sterującego.


ATRAKCYJNE WARUNKI KREDYTOWANIA ZAKUPU I INSTALACJI BIOLOGICZNYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

.